Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Đào tạo

HABECO TRADING CO., LTD

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 18/07/2024
Share Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch công việc.

  • Xác định nhu cầu đào tạo.
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và dài hạn.
  • Lập kế hoạch làm việc cá nhân định kỳ tháng/ quý / năm / đột xuất.

  2.Thực hiện các công việc chuyên môn.

  2.1. Xây dựng và triển khai hoạt động đào tạo cho đội ngũ bán hàng.

  • Tổ chức đánh giá kiến thức, kỹ năng của đội ngũ bán hàng.
  • Soạn thảo và đề xuất quy trình, quy định, hướng dẫn làm việc cho đội ngũ bán hàng (Sales Process Book).
  • Soạn thảo và đề xuất các tài liệu đào tạo cho đội ngũ bán hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như tài liệu bằng giấy, bản mềm, video, hội thoại ghi âm,…về các nội dung: Quy trình bán hàng, tình huống bán hàng, kỹ năng mềm,…
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo (kể cả đào tạo ban đầu cho nhân viên bán hàng mới), truyền lửa, thúc đẩy và tạo động lực cho đội ngũ bán hàng.
  • Theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện nội bộ của Sales (ví dụ Huấn luyện trên tuyến (On-field coaching..).
  • Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện nội bộ của Sales.
  • Soạn thảo, đề xuất các quy trình, biểu mẫu, quy định đối với việc huấn luyện, đào tạo đội ngũ bán hàng.

  2.2. Xây dựng và triển khai hoạt động đào tạo cho các bộ phận khác.

  • Phối hợp xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu đào tạo và theo kế hoạch đào tạo.
  • Tổng hợp danh sách cán bộ, người lao động tham gia đào tạo, thực hiện thông báo tới từng đối tượng được tham gia đào tạo.
  • Triển khai công tác hậu cần và quản lý các lớp đào tạo.
  • Phối hợp với các đơn vị và cá nhân đánh giá kết quả sau đào tạo.
  • Đầu mối tham mưu cho Trưởng phòng, Trưởng các bộ phận, Ban Lãnh đạo trong việc sử dụng kết quả đào tạo và sau đào tạo đối với người lao động.
  • Tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các tổ chức, đơn vị, cá nhân đào tạo có uy tín trong và ngoài nước theo từng lĩnh vực cụ thể.
  • Thực hiện đào tạo ban đầu cho người lao động mới tuyển.
  • Phối hợp với các đơn vị và cá nhân đánh giá kết quả sau đào tạo.

  2.3. Quản lý sinh viên thực tập.

  3. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đào tạo. 

  4. Thực hiện công tác báo cáo.

  • Báo cáo thực hiện đào tạo định kỳ theo khóa, theo tháng/quý/năm.
  • Báo cáo chi phí đào tạo định kỳ.
  • Báo cáo công việc cá nhân định kỳ tháng/ quý / năm / đột xuất.

  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các văn bản quy định của Công ty hoặc phân công của người quản lý trực tiếp / Lãnh đạo Công ty.


Job Requirement

  1. Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngQuản trị kinh doaQuản trị nhân lực, Kinh tế.
  2. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: word, excel, powerpoint...
  3. Kinh nghiệm làm việc:
  • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị thương mại hoặc đào tạo tại các ngành hàng tiêu dùng nhanh;
  • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương;
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bia - rượu - nước giải khát.


People also viewed

Current Job

Chuyên viên Đào tạo

HABECO TRADING CO., LTD

HABECO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.