Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kế toán thanh toán

HABECO TRADING CO., LTD

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 12,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 11/07/2024
Share Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công việc chuyên môn:

1.1. Kế toán thanh toán chi phí.

- Thực hiện soát xét tính hợp pháp; hợp lệ theo quy định của cơ quan Nhà Nước, cơ quan Thuế đối với hồ sơ thanh toán các khoản chi phí Marketing tại Công ty; các kế toán Chi nhánh nộp về P.TCKT.

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu công nợ các khoản phải trả với các nhà cung cấp và lập kế hoạch thanh toán.

- Soát xét hồ sơ thanh toán chương trình khuyến mại - hỗ trợ cho nhà phân phối, C2 do Kế toán chi nhánh nộp về Phòng TCKT.

- Trường hợp chương trình khuyến mại – hỗ trợ trả bằng tiền, thực hiện lập phiếu kế toán, chuyển chứng từ cho Kế toán Ngân hàng làm thủ tục thanh toán qua Ngân hàng.

- Trường hợp chương trình khuyến mại – hỗ trợ trả bằng sản phẩm, phối hợp với kế toán Chi nhánh trong việc thực hiện trả sản phẩm tại chi nhánh. Cần rà soát, đối chiếu việc hạch toán kế toán khi sau khi Chi nhánh đã tiến hành trả sản phẩm cho khách hàng.

- Phối hợp với kế toán Chi nhánh để rà soát các khoản trích trước tương ứng của các chương trình khuyến mại – hỗ trợ thuộc khu vực Chi nhánh.

- Thực hiện (Kiểm tra Danh sách ký Hợp đồng Nhà hàng tài trợ; Hỗ trợ Nhà hàng điểm bán, các mẫu biểu thanh toán theo QĐ của Công ty), lập phiếu kế toán, làm thủ tục thanh toán.

- Thực hiện công tác kế toán thanh toán dịch vụ cung ứng nhân viên tiếp thị (kiểm tra Danh sách ký Hợp đồng, các mẫu biểu thanh toán theo quy định của - Công ty, lập phiếu kế toán, làm thủ tục thanh toán).

- Dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro gắn liền với hoạt động thanh toán các khoản chi phí trên của Công ty.

1.2. Kế toán Quản trị.

- Kiểm soát chế độ hạch toán Kế toán – Thống kê của Chi nhánh.

- Tham gia lập Báo cáo chi phí trong phần việc phụ trách.

- Tham gia lập báo cáo thực hiện hợp đồng với các đối tác cung cấp.

- Tổng hợp; Thống kê; Lũy kế Dữ - Số liệu trong phần việc Thanh Toán được phân công.

- Giải trình số liệu về mảng công việc được giao.

- Phối hợp làm việc với các cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán để giải trình số liệu kế toán trong mảng phụ trách.

- Kiểm tra, kiểm soát chi phí marketing nguồn TCT, chi phí marketing của Công ty.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các văn bản quy định của Công ty

và phân công của người quản lý trực tiếp/Kế toán trưởng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm kế toán hiện hành.

- Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành FMCG/FNB.

- Sức khỏe tốt

People also viewed

Current Job

Chuyên viên Kế toán thanh toán

HABECO TRADING CO., LTD

HABECO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.