Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Đại diện kinh doanh (Hải Phòng)

HABECO TRADING CO., LTD

Work Location Hai Phong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 2 Years
Salary 16,000,000 - 19,000,000 VND
Industry Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 25/07/2024
Share Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Bán hàng, chăm sóc các điểm bán được giao phụ trách

  • Thực hiện việc thăm viếng bán hàng ngày/tuần/tháng theo tiêu chuẩn bán hàng của Công ty đối với các điểm bán được giao phụ trách.
  • Phối hợp làm việc với nhà phân phối để đảm bảo nhà phân phối thực hiện đúng hợp đồng ký kết với Công ty
  • Đảm bảo việc thực hiện duy trì tiêu chuẩn bán hàng trên thị trường theo hướng dẫn, thực hiện việc bán hàng theo cách tiếp cận "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" đã được đào tạo.
  • Phối hợp với các phòng ban/bộ phận chức năng và các nhân viên bán hàng của nhà phân phối (nếu có) để đảm bảo việc đặt hàng, giao hàng được thực hiện thuận lợi.

  2. Phát triển hệ thống điểm bán

  • Rà soát các địa bàn thuộc phạm vi phụ trách, xác định các điểm bán hàng tiềm năng; lập danh sách và đề nghị mở mới các điểm bán
  • Đề xuất và lên danh sách các điểm bán tiềm năng Công ty có thể triển khai các chương trình xúc tiến thương mại bao gồm: các hoạt động thúc đẩy bán hàng, các điểm bán cần PG hoạt động… 
  • Rà soát danh sách điểm bán mở mới và các điểm bán tiềm năng mà Sale Man đề nghị, báo cáo Sale Sup và triển khai thực hiện mở mới

  3. Gia tăng độ phủ của sản phẩm, trưng bày, thực hiện các chương trình khuyến mãi đến khách hàng, hỗ trợ kiểm tra việc thực hiện trưng bày của SaleMan

  • Thực hiện các hoạt động bán hàng/trưng bày/khuyến mại/các hoạt động hỗ trợ bán hàng trong lãnh thổ được giao 
  • Hỗ trợ kiểm tra việc thực hiện trưng bày của SaleMan (nếu có) 

  4. Các nhiệm vụ tạo mối quan hệ với khách hàng, điểm bán trên thị trường, thực hiện các báo cáo khác liên quan đến tình hình thị trường 

  • Đảm bảo các báo cáo bán hàng (bao gồm và không giới hạn các loại báo cáo phản ánh tình hình bán hàng và thị trường) đúng hạn, kịp thời theo yêu cầu
  • Xây dựng quan hệ với chủ quán/quản lý
  • Xây dựng quan hệ với người tiêu dùng/nhóm tiêu dùng trong khu vực phụ trách
  • Thực hiện báo cáo bán hàng, chỉ tiêu KPIs, áp dụng cho nhà phân phối, các điểm bán được lựa chọn, kênh phân phối và các báo cáo về đối thủ cạnh tranh
  • Thực hiện hướng dẫn đội ngũ nhân viên bán hàng của nhà phân phối trên thực địa (nếu có)


Job Requirement


 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế, QTKD, Marketing...
 • Có kinh nghiệm làm sale từ 1 năm trở lên trong ngành FMCG/FNB
 • Có smartphone cá nhân để thực hiện các yêu cầu công việc về check mail, check in theo các ứng dụng công nghệ do cấp quản lý quy định
 • Sức khỏe tốt, giao tiếp tốt


People also viewed

Current Job

Đại diện kinh doanh (Hải Phòng)

HABECO TRADING CO., LTD

HABECO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.